Enable U


Corporate Governance. Ook voor de overheid?

Op de website van de Rijksoverheid is een aparte sectie ingericht over Corporate Governance. Hier wordt op een heldere en duidelijke manier beschreven waarom Corporate Governance zo belangrijk is voor aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden van bedrijven. Beursgenoteerde bedrijven zijn wettelijk verplicht om deze code na te leven.

Corporate Governance is het resultaat van veel regels, afspraken en richtlijnen die overal in het bedrijfsleven gevolgd moeten worden, zodat de directie uiteindelijk kan waarborgen dat zij op het hoogste niveau aan de door de overheid gestelde regels kan voldoen. In de afgelopen jaren zien we steeds vaker dat digitale overheidsdiensten het werk van gemeentes, provincies, instellingen en burgers een stuk eenvoudiger kunnen maken. Wat echter in veel gevallen ontbreekt, is de governance rond deze integratie- en koppelprocessen of integratieketens waarmee gegevens beschikbaar komen voor derden. Hoewel de opgestelde (corporate-governance)code als zodanig niet van toepassing is op de overheid, gelden voor de overheid natuurlijk in grote lijnen dezelfde regels. Daarom zien we ook steeds vaker dat de term 'governance' gebruikt wordt bij ministeries en overheidsinstellingen.

Er is echter maar zelden sprake van een integratieteam dat het overzicht heeft over de systeemarchitectuur en alle integratieprocessen. Er zijn wel werknemers die allemaal iets van de processen kennen maar er is vrijwel nooit een compleet beeld van de systeemarchitectuur en alle integratieprocessen.

Als er dus op het hoogste niveau verantwoording afgelegd moet worden over datalekken, wie nou precies welke gegevens gebruikt (en mag gebruiken) en wat de processen zijn om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de vele duizenden koppelingen die er bij de verschillende onderdelen van de overheid in gebruik zijn, moeten overheden helaas vaak het antwoord schuldig blijven. Of wordt er verwezen naar diverse schakels in de informatieketen. Governance kan hier bij helpen. Governance zorgt er voor dat organisaties aan ongelooflijk strenge richtlijnen kunnen voldoen en er is dus geen enkele reden voor de overheid om niet op dezelfde manier met hun eigen processen om te gaan. Bovendien biedt Governance nog een ander voordeel; omdat beter beschreven is waar de verantwoordelijkheden liggen, zijn er ook minder onduidelijkheden in de informatieketens. Mensen weten exact wat er van hen verwacht wordt en processen zijn helder en duidelijk beschreven. Dat geeft duidelijkheid. En met duidelijkheid komt kwaliteit. En volgens ons is dat precies wat onze overheid nastreeft

Vragen?

Heeft u vragen over het centraal beleggen van integratie?

Wilt u meer weten over de status van NLX en Common Ground?

Of komt u uitdagingen tegen binnen Omnichannel dienstverlening?

Tijdens de Online Overheid & Integratie Kennissessies die plaatsvonden op 3 en 5 november bespraken vooraanstaande professionals uit het werkveld deze topics. U kunt deze sessies hier terugkijken. Op 24 november bespreken wij de uitdagingen rondom Omnichannel dienstverlening. U kunt zich hier nog voor registreren tot uiterlijk maandag 23 november.

Registreer u nu voor de sessie