Solvinity


Gemeenten digitaliseren niet alleen

De overheid wil het de burger en ondernemer zo gemakkelijk mogelijk maken. Digitalisering van de dienstverlening is daarbij onmisbaar. Dat is de belangrijkste boodschap uit de Digitale Agenda Gemeenten 2024 die onlangs is uitgebracht door de VNG. Maar hoe doe je dat?

Er komt nogal wat op gemeenten af. Denk aan politieke ontwikkelingen (zoals de privacywetgeving), economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld het duurzaamheidsdenken) en sociale ontwikkelingen (de coronacrisis, de vergrijzing). En dan zijn er natuurlijk nog de razendsnelle technologische ontwikkelingen, die zowel mogelijkheden als grote uitdagingen geven. Ga er maar aan staan!

Iedereen doet het anders

In gemeentelijk Nederland geeft elke gemeente haar eigen invulling aan de digitale transitie. Er zijn gemeenten die blijven investeren in hardware en alles zelf willen blijven doen. Maar er zijn ook gemeenten die alles uitbesteden en alleen de regie blijven voeren. Tussen die twee uitersten zijn tal van varianten zichtbaar. Zoals gemeenten die elkaar opzoeken om efficiency te halen uit een gezamenlijk securitybeleid en een gezamenlijke infrastructuur, vanuit een soort shared servicecenter gedachte.

Een one-size-fits-all-oplossing bestaat niet. Uitbesteden heeft bijvoorbeeld weinig zin als je daar als gemeente nog niet klaar voor bent. Wat gemeenten in elk geval zouden moeten doen, is nadenken over een solide basis voor een digitale toekomst. Daarbij is het verstandig andere partijen aan te haken en gebruik te maken van hun leermomenten om (kostbare) verrassingen te voorkomen. Mijn advies aan gemeenten luidt dan ook: zoek elkaar op! En vraag vooral hulp bij specialistische partijen in de markt om de noodzakelijke stappen te zetten in de digitale transitie. Een secure managed service provider als Solvinity houdt bijvoorbeeld alle ontwikkelingen bij en kan state-of-the-artoplossingen aanbieden die volledig aansluiten bij de eisen die de overheid aan gemeenten stelt, zoals ISO 27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

“Mijn advies aan gemeenten luidt: zoek elkaar op!”

Doorhakken die knoop

De Digitale Agenda Gemeenten 2024 spreekt zich ook uit over het verhogen van de gemeentelijke weerbaarheid. Bij veel gemeenten zijn in de loop der jaren steeds meer componenten ‘aan elkaar geknoopt’. In zo’n situatie valt het niet mee de richtlijnen van de Agenda Digitale Veiligheid te volgen. Met de opkomst van de cloud, de toenemende verSaaSing, en de groeiende druk vanuit de overheid om de veiligheid op orde te krijgen, wordt het steeds belangrijker die ‘knoop’ te ontwarren.

In veel gevallen is het zeker de overweging waard de knoop gewoon door te hakken en te kiezen voor een IT-omgeving die beheerd wordt door een ervaren derde partij. Gemeenten die echt in control willen blijven, doen er vaak verstandiger aan het specialistische werk uit te besteden en zelf de regierol te pakken. De standalone computer is jaren geleden al ten grave gedragen. Ook gemeenten raad ik aan niet ‘standalone’ te blijven in de digitale transitie, maar om ervaringsdeskundigen en experts op te zoeken waarmee samen een optimale, veilige en toekomstbestendige digitale dienstverlening kan worden opgebouwd.

“Het is logisch dat organisaties IT uitbesteden”

Meer weten over de digitale transformatie van gemeenten?